Obowiązek serwisowy – główne zasady

Każdy skład spełniający normy magazynowe oraz wykorzystujący systemy do składowania ładunków podlega obowiązkowi przeprowadzania specjalistycznego przeglądu serwisowego regulowanego przez normę

PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.Norma jasno określa nie tylko zakres przeprowadzenia serwisu, ale także reguluje kwestię odnoszącą się do tego kogo regulacja dotyczy- właściciela a także każdego użytkownika systemu składowania. Celem przestrzegania zasad zawartych w normie jest nie tylko zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania magazynu, osób go obsługujących, kończąc na zabezpieczeniu interesu przedsiębiorstwa przed szkodami finansowymi.

Przeglądy magazynowe powinny być przeprowadzane w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy, a wszelkie uszkodzenia lub naruszenia osprzętu powinny być zgłaszane i poddawane szczegółowym oględzinom.

W środowisku opinie na temat usuwania szkód na drodze remontu regałów magazynowych lub kompletnej wymianie elementów uszkodzonych, oraz całkowitego wycofywania jednostki regałowej, są podzielone, a decyzja w tej kwestii zależy od oceny stanu zastanego na podstawie kilku wytycznych zaprezentowanych poniżej.

Co podlega inspekcji serwisowej systemu regałowego?

Inspekcja serwisowa powinny być przeprowadzana przez wykwalifikowaną i kompetentną załogę. Wskazane jest, aby inspekcja stanowiła jednostkę zewnętrzną, niezależną od przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzana jest weryfikacja stanu. W ramach kontroli weryfikowane są uszkodzenia części struktury regału, przede wszystkim belki i słupy, odchylenia pionowych słupów od osi (maksymalne wychylenia słupa do 3 mm), efektywność wszystkich elementów, zwłaszcza połączeń słupów, belek nośnych. Podczas badania konstrukcji stalowej regału analizowane są spoiny oraz ewentualne pęknięcia, badana jest wytrzymałość materiału rodzimego, oraz szacowany maksymalny czas eksploatacji. W przypadku magazynów, które stanowią obszar magazynowy dla ładunków ciężkich, ze szczególną uważnością analizowany jest stan posadzki pod regałem oraz sam układ jednostek ładunkowych na regale.

Jak zaznacza sam producent regałów magazynowych WDX w ramach weryfikacji magazynu sprawdzane są tabliczki znamionowe, etykiety obciążeniowe w celu ich aktualizacji, badanie poszczególnych sektorów magazynu w celu wykazania nadmiernych obciążeń sektorów, kąty nachyleń poszczególnych poziomów oraz zachowanie stabilności ładunków na palecie.

Dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie stanu magazynu raz w tygodniu przy intensywnej eksploatacji magazynu lub raz miesiącu, oraz obowiązkowo po każdym zgłoszeniu uderzenia w regał wózkiem, co w konsekwencji może mieć decydujący wpływ na poziom bezpieczeństwa magazynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *