Logistyka wewnętrzna w magazynach branży spożywczej

Wbrew pozorom wykonując kolejny projekt magazynu w obszarze tej samej branży będzie on zdecydowanie inny niż tej, który wykonywaliśmy podczas poprzedniego zlecenia. Nie ma dwóch identycznych magazynów, mogą one być do siebie bardzo zbliżone z uwagi na charakterystykę składowanych produktów, dlatego zakres wykorzystanych elementów do zagospodarowania kubatury magazynu będzie podobny, ale każdy magazyn jest samorodnym żywym organizmem i jego obsługa oraz procesy w nim zachodzące, tak jak w przypadku ludzi, będą przebiegały w sposób różny.

Dobrze prosperujący i funkcjonujący magazyn posiada rozwiązania wdrożone na miarę, dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymiarów systemu składowania, dlatego tak ważne jest nie tylko ogólne zapoznanie ze specyfiką branży, ale wykształcony zmysł analityczny oraz myślenie procesowe i przyszłościowe, ale plan magazynu nie ograniczał a dawał możliwość dalszego rozwoju.

Branża spożywcza posiada wiele gałęzi i może dotyczyć zarówno firm handlowych, które zajmują się rozpowszechnieniem produktów na rynku, jak i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją materiałów spożywczych. Każdą z z tych jednostek można również podzielić na dokładną specyfikę posiadanego zaplecza produktowego, które wymaga innych warunków zarówno w obszarze składowania, jak i transportu.

W zależności od szczegółowego rozpoznania produktów w magazynie (każdy obszar branży spożywczej od mięsnego, przez warzywny, owocowy, po produkty suche posiada swoje warunki, które muszą zostać spełnione do prawidłowego magazynowania i zachowania maksymalnej świeżości produktów- są to m.in. temperatura czy wilgotność) należy wybrać odpowiednie rozwiązania magazynowe, które dotyczą nie tylko segmentacji przestrzeni magazynowej, ale także wyboru odpowiednich elementów przeznaczonych do samego składowania- regałów wykonanych z odpowiedniego materiału czy urządzeń obsługujących.

Przystępując do tworzenia projektu, należy w sposób szczególny przeanalizować sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwrócić szczególną uwagę na metody oraz zasady składowania towaru spożywczego realizowane w magazynie do tej pory. Jest to o tyle ważne, gdyż rzutować będzie na elementy wyposażenia magazynu, a to ma bezpośredni wpływ na samą konstrukcję obiektu. W przypadku magazynów spożywczych wiele elementów wyposażenia ma kontakt z żywnością, również ważne jest zaplanowanie sposobu składowania towarów a także sam sposób ich pakowania jeśli magazyn przynależy do przedsiębiorstwa produkcyjnego. Warto w tym aspekcie zweryfikować różne modele pojemników, materiał, z którego zostały wyprodukowany oraz ewentualną możliwość reakcji z produktami spożywczymi.

Często produkty spożywcze magazynowane są za pośrednictwem plastikowych pojemników i palet, które odporne są na pochłanianie chemii z drugiej trony łatwo jest zadbać o wysoki standard sterylności. To właśnie ta sterylność w dużej mierze warunkuje końcowy efekt projektu.

Projektując magazyn spożywczy należy pamiętać o tym, że asortyment zgromadzony w magazynie powinien posiadać maksymalnie ograniczoną liczbę otworów, a także struktur penetrujących, w których mógłby gromadzić się bród. Z tego względu w magazynach spożywczych najczesciej wykorzystuje się belki o profilu zamkniętym. Również planując wdrożenie systemów regałowych, należy zwrócić uwagę na wygląd posadzki oraz zastosować ewentualne wdrożenie posadzki bezspoinowej. Dzięki temu nie tylko uzyskamy płaską powierzchnię o słabej nośności, ale także podniesiemy efektywność utrzymania czystości.

Niebagatelną kwestią jest także materiał, z którego został wyprodukowany asortyment funkcjonalny. Wyposażenie magazynu powinno spełniać warunki produktów wysokojakościowych, ale również wykazywać niski poziom emisji substancji, które mogłyby przedostać się do artykułów spożywczych zmieniając ich walory jakościowe, smakowe czy też wpływać na stan przydatności do spożycia.

W tym wypadku wszelkie wyposażenie magazynu wykonywane jest z ocynkowanej stali, ewentualnie z czystej stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo przy wykorzystaniu barwników, które nie wykazują emisji potwierdzony stosowny atestem producenta potwierdzającym wymogi higieniczne (regały malowane proszkowo wykorzystywane są najczęściej w przypadku magazynów, w których nie dochodzi do bezpośrednich kontaktów wyposażenie-produkt).

Transport mechaniczny w magazynie spożywczym

Szczególne wymagania dotyczą także wykorzystanego w obrębie magazynu systemu transportowego. Dotyczy to zarówno systemu automatycznej obsługi magazynu, jak i systemów transportujących produkt zapakowany pomiędzy poszczególnymi etapami magazynowania, segmentacji czy transportu z hali produkcyjnej do magazynu.

W magazynach zamkniętych wykorzystuje się wózki elektryczne wyposażone w baterie trakcyjne, przy których pracy nie zachodzi proces gazowania. Również materiał, z którego zbudowany jest osprzęt obsługujący magazynu powinien opierać się na materiałach antykorozyjnych, zwłaszcza elementów, które posiadają bezpośredni kontakt z żywnością (w tym wypadku zazwyczaj są to widły transportujące ładunki z produktami spożywczymi).

Przenośniki również podlegają regulacji materiałowej. Powinny zostać wykonane nie tylko z materiałów o niskiej emisji substancji, ale także być odporne na działanie kwasów. Ponadto, przenośniki taśmowe, które odpowiadają za transport towarów powinny posiadać białe taśmy z atestem spożywczym. Przenośniki magazynowe najczęściej stanowią zamknięty i pyłoszczelny kanał transportu towaru spożywczego w celu jego ochrony przed ewentualnym uszkodzeniem lub skażeniem. Wyposażenie magazynu spożywczego poza normami dotyczącymi prawidłowego funkcjonowania systemów a także podstaw zarządzania systemem spożywczym HACCP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *