Regały paletowe jako system składowania towarów

Regały paletowe jako system składowania towarów

Planując wyposażenie magazynu, należy szczególnie zastanowić się nad rodzajem składowanego towaru oraz planowaną funkcją magazynu. W analizie pomoże nam audyt logistyczny definiujący realne rozwiązania potrzeb klienta.

Na proces logistyczny składa się m.in. transport dóbr, magazynowanie i składowanie, pakowanie przemysłowe, manipulacja materiałami, kontrola zapasów oraz realizacja zamówień. Do operacji wchodzących w skład procesów logistycznych zaliczyć możemy również planowanie logistyczne, planowanie strategii magazynów, zakupów, obsługi klienta, planowanie logistycznych centrów zakładowych i magazynowych, kończąc na obsłudze posprzedażowej – zwrotów, serwisów, a także utylizacji odpadów.

Do głównych działań firmy WDX należy dostarczanie narzędzi, które w najwyższym stopniu realizować będą wspomniane procesy.

Proces magazynowania to szereg czynności, których celem jest efektywne gospodarowanie zapasami, a także organizacja procesów związanych z przepływem towarów wewnątrz magazynu. Proces magazynowania w dużej mierze opiera się na dopuszczalnym terminie przechowywania towarów, co za tym idzie zachowania właściwych warunków gospodarowania oraz sprawnym transporcie na poziomie odbiór – przechowanie – kompletacja – wydanie.

W prezentowanym materiale najistotniejsze są fazy składowania towarów, w których kluczowy jest sprawny odbiór materiałów oraz usystematyzowane rozmieszczenie ich w obszarze magazynu.

Na pojęcie składowania składają się dwa elementy: system (ręczny lub zautomatyzowany) oraz sposób składowania, czyli piętrzenie magazynowanego towaru. Sposób składowania posiada dwojaki charakter, może on opierać się na składowaniu bezpośrednim lub w urządzeniach. Najczęściej są to systemy regałowe wśród których wyróżniamy:

  • regały paletowe uniwersalne,
  • regały przejezdne,
  • regały przepływowe,
  • regały wjezdne,
  • regały wspornikowe (regały do dłużyc),
  • regały radio shuttle (półautomatyczne).

Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy przede wszystkim od rodzaju planowanego asortymentu, zarówno pod względem jego wielkości, jak i struktury. To co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia logistyki wewnątrzmagazynowej to zarówno sposób składowania towarów, jak również ich migracja.

System składowania towarów – uniwersalne regały paletowe

Regały paletowe to jedne z najczęściej wykorzystywanych urządzeń do składowania towarów. Regały paletowe dają możliwość zaprojektowania procesów w taki sposób, aby współpracowały z nośnikami różnych wymiarów.

Regały paletowe najczęściej obsługiwane są przy pomocy urządzeń podnośnikowych – wózków widłowych lub przy użyciu specjalnych układnic regałowych. Wykorzystanie tego rodzaju urządzeń pozwala na swobodny dostęp do każdej składowanej jednostki ładunkowej, a także wykorzystanie technik magazynowania typu FIFO, LIFO czy FEFO, co jest najbardziej istotne w przypadku zarządzania magazynem z towarami o określonej dacie ważności i warunkach składowania (więcej o systemie składowania FIFO, LIFO, FEFO).

Zastosowanie regałów do palet w magazynie umożliwia pełne zagospodarowanie kubatury magazynu. Stanowią one również podstawę do tworzenia wielopoziomowych podestów magazynowych.

W zależności od rodzaju użytkowanych wózków, wskaźnik wykorzystania przestrzeni magazynowej może być różny. Regały paletowe dają możliwość świetnej organizacji magazynu również pod względem segmentacji oraz znakowania konkretnych obszarów. Usprawniona w ten sposób praca wewnątrzmagazynowa umożliwia utworzenie świetnie funkcjonującego systemu kontroli oraz automatyki magazynowej.

Decydując się na wybór regałów do palet, należy pamiętać o:

-regularnym serwisowaniu magazynów regałowych,

-elementach konstrukcyjnych magazynu- przede wszystkim o wytrzymałości podłogi, zarówno na poziomie 0, jak i kolejnych piętrach.

Ponadto, chcąc wyposażyć magazyn w regały paletowe, należy przeanalizować zarówno rodzaj składowanych towarów, sposób organizacji jednostek ładunkowych w gniazdach regału, jak i wysokości magazynu i możliwości wykorzystania przestrzeni do ilości składowanego towaru oraz wspomnianego wcześniej stanu technicznego budynku magazynowego.

Na czym polega charakterystyka składowanego towaru?

Na charakter składowanego towaru wpływają ustalone parametry jednostki ładunkowej pod względem ich rodzaju, liczby warstw jeżeli planujemy piętrzenie asortymentu, systemu zapasu magazynu, wielkości podstawy jednostki ładunkowej oraz jej masy całkowitej.

Regały paletowe umożliwiają swobodne ustawienie jednostek. W zależności od rodzaju posiadanego magazynu a także jego charakter, ułożenie palet może być wzdłużne lub poprzeczne.

Przy wzdłużnym ułożeniu regałów paletowych szerokość korytarzy roboczych jest mniejsza niż w przypadku ułożenia poprzecznego. Równocześnie, takie ułożenie regałów powoduje powstanie dłuższych rzędów, co wpływa na wydłużenie czasu transportu wewnątrzmagazynowego oraz wymaga większej staranności podczas rozładunku wózka widłowego.

Ułożenie poprzeczne regałów nie tylko skraca czas transportu palet, ale również powoduje, że przestrzenie pomiędzy regałami są większe. Bezsprzecznie wpływa to na komfort rozkładania palet za pomocą wózków widłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *