Logistyka magazynowa. Podstawy i założenia

Logistyka magazynowa. Podstawy i założenia

Z zasady i samej definicji, magazyny powstały z uwagi na zapotrzebowanie przechowywania surowców, które podlegają wydaniu w zależności od zapotrzebowania produkcji i rynku. Poza gromadzeniem surowców, magazyny stanowią również miejsce, w którym przebiega kompletacja towarów. Wraz ze wzrostem produkcji, tym samym sprzedaży detalicznej i hurtowej, wzrosło zapotrzebowanie na miejsce do składowania towarów, zarówno które opuściły taśmę produkcyjną, jak i na przestrzeni szlaku dostawy, stanowiąc najsilniejsze ogniwa w logistyce transportowej.

Magazyny tworzone są z uwagi na wiele czynników ekonomicznych i technicznych, w których skład wchodzą uwarunkowania branżowe, funkcjonalność gospodarcza, rodzaj składowanego asortymentu, miejsce oraz sposób dostawy produktu- eksport krajowy lub zagraniczny, kończąc na częstotliwości obrotu towarem.

Dobrze funkcjonujący magazyn, który usprawnia transportowanie towarów opiera się n zasadach logistyki w odniesieniu do działalności gospodarczej (w tym przypadku gospodarki magazynowej). Logistyka magazynowa to „planowanie, realizacja i kontrola przepływu dóbr od ich zakupu, przez produkcję, dystrybucję, aż do zaspokojenia wymagań rynkowych przy zachowaniu minimalnych kosztów kapitałowych „ (Europejki komitet Normalizacyjny CEN).

Wiele definicji dotyczących charakteru logistyki magazynowej dokładnie wskazuje na jedną, zasadniczą cechę procesu, jakim jest przepływ dóbr, a także związane z nimi informacje towarowe. Logistyka magazynowa to nie tylko inteligentny proces składowania towarów, to także każdorazowe określenie źródła zakupu, a także rynku zbytu- co za tym idzie kierunku dróg transportowych i lokalizacji samych magazynów w najbardziej strategicznych w tym kontekście miejscach. Z uwagi na podane punkty logistyka magazynowa charakteryzowana jest na trzech poziomach- operacyjnym, taktycznym i strategicznym.

Poziom operacyjny to rozwiązania magazynowe związane z przepływem dóbr w konkretnych obszarach zaopatrzenia, produkcji, składowania i zarządzania eksportem. W ramach działu operacyjnego poza logistyką magazynową mówić możemy o logistyce transportowej, zaopatrzeniowej, produkcji i dystrybucji (Z. Dudzińsk, Vademecum gospodarki magazynowej) jest to jeden z najważniejszych poziomów zrządzania towarem.

Kolejne dwa dotyczą kolejno: przepływu informacji i identyfikacji zarówno w odniesieniu do samego towaru, jak i zamówień i dyspozycji z nim związanych (poziom taktyczny), a także strategiczne zrządzanie procesami logistycznymi wewnątrz przedsiębiorstw.

Jak wspomnieliśmy procesy związane z logistyką magazynową dotyczą przepływu towarów, zarządzania nim- magazynowania surowców oraz informacji, przy równoczesnym zagwarantowaniu prawidłowej infrastruktury magazynowej (systemy magazynowe znajdujące się w odpowiednich budynkach, z zachowaniem najwyższej jakości materiałów, które zabezpieczają składowany towar pod względem jakości), środków transportu wewnętrznego (Transport wewnętrzny- inteligentne rozwiązania magazynowe), urządzeń do składowania towarów takich, jak: regały magazynowe, systemy przenośnikowe, kończąc na zagospodarowaniu wewnętrznej przestrzeni kubatury budynku przy wykorzystaniu podestów magazynowych. W ramach infrastruktury magazynowej również mówić możemy o samym sektorze opakowań produktów, a także urządzeń dodatkowych, które wpływają na podniesienie efektywności pracy magazynu.

Z uwagi na procesy logistyczne oraz miejsce ich realizacji, magazyn jest kluczowym, naczelnym ogniwem w procesach produkcyjnych, bo to właśnie w nich zachodzi największy obrót towarem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *