Jak składować produkty spożywcze w magazynie?

Przemysł spożywczy jest bardzo wymagający, dlatego zajmując się dystrybucją produktów spożywczych, należy pracować według ściśle określonych zasad. Przestrzeń magazynów, w których są składowane produkty o krótkiej dacie przydatności, musi być wykorzystana w jak największym stopniu. Aby to osiągnąć należy wprowadzić odpowiedni system składowania.

Dystrybutorzy produktów spożywczych podczas magazynowania borykają się z problemami magazynowania dużej ilości produktów w różnych temperaturach, przy zachowaniu odpowiedniej higieny. Bardzo ważne jest także śledzenie całej drogi produktu.

Należy więc skupić się na kilku istotnych kwestiach. Dostosować wyposażenie magazynowe w taki sposób, by można było składować produkty o różnych wymiarach i wadze. Z uwagi na termin ważności, produkty spożywcze należą do produktów szybko rotujących, dlatego trzeba zastosować odpowiednie metody składowania. Różne produkty mają też inne wymagania jeśli chodzi o warunki przechowywania (temperaturę, wilgotność, a nawet światło). Magazyn musi być tak dostosowany, aby w miarę potrzeb był wyposażony w chłodnię lub mroźnię. W magazynach, w którym są składowane produkty spożywcze warto też zastosować zasadę FIFO, czyli pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi.

Mimo że magazyny stają się coraz bardziej nowoczesne, to w dalszym ciągu bardzo często podczas składowania produktów spożywczych są wykorzystywane regały paletowe. Na takich regałach możemy składować produkty o dużym ciężarze oraz palety z towarem. Regały te mogą być montowane jako pojedyncze lub o podwójnej głębokości. Korzyści jakie płyną z zastosowania tego regału to możliwość regulacji belek. Bardzo istotny jest też fakt, że regały te są dostępne w różnych głębokościach i szerokościach, a ich wysokość może dochodzić nawet do 30 m.

W magazynach, w których składowane są produkty spożywcze, bardzo często wyposażenie magazynów stanowią regały przepływowe. Regały te działają według wspomnianej wyżej zasady FIFO. W regałach przepływowych towary są składowane na paletach i są uszeregowane według rodzaju oraz wieku. Palety są transportowane grawitacyjnie, z punktu wyjścia do punktu odbioru. Wpływa to na lepszą organizację pracy oraz optymalizuje procesy transportowe wózków widłowych. Taki rodzaj magazynowania wymaga jedynie dwóch korytarzy – do załadunku i rozładunku. Kolejnym faktem, który przemawia na korzyść wykorzystania regałów przepływowych, jest to, że taki system składowania zajmuje ok. 60% mniej miejsca niż tradycyjne regały.

Trzeba też pamiętać o tym, że w magazynie produktów spożywczych panuje bardzo duża rotacja produktów, w związku z tym praca odbywa się dynamicznie. W takim środowisku nie jest trudno o uszkodzenia sprzętu czy regałów przy ciągle poruszających się wózkach widłowych. W związku tym należy pomyśleć o odpowiednich zabezpieczeniach na tych częściach słupów, które są narażone na uszkodzenia.

Okazuje się, że najczęściej w magazynach produktów spożywczych stosowane są regały paletowe i przepływowe. Te systemy składowania nie wpływają negatywnie na rotację produktów, a dodatkowo sprawiają, że przepływ towarów jest jeszcze szybszy. Jest to bardzo istotna cecha tych regałów, gdyż należy pamiętać, że w przemyśle spożywczym liczy się czas. Produkty spożywcze mają krótką datę przydatności, więc właśnie o tym należy pamiętać przy wyborze wyposażenia magazynowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *