Jak wygląda proces projektowania logistycznego?

Jak wygląda proces projektowania logistycznego?

Wybudowanie magazynu to bardzo poważna inwestycja, w której nie ma miejsca nawet na najmniejszy błąd. Budowa takiego obiektu jest związana z dużymi kosztami sięgającymi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc należy zapomnieć o jakimkolwiek eksperymentowaniu. Przed rozpoczęciem budowy powinien być przygotowany solidny projekt magazynu. Sprawdźmy zatem jak przebiega ten proces.

W pierwszej kolejności należy zweryfikować dane wejściowe. Polega to na określeniu podstawowego celu projektu magazynu, celów warunkowych i posiadanych ograniczeń. Najczęściej spotykanym celem jest maksymalizacja pojemności magazynu. Osoba zlecająca przygotowanie projektu magazynu powinna też określić jakie ma oczekiwania względem natężenia przepływu materiałów przy ograniczonej powierzchni do zagospodarowania i umiarkowanej dostępności do asortymentu. Po ustaleniu głównego celu projektu nadchodzi czas na weryfikację i identyfikację danych wejściowych podanych przez klienta. Należy ustalić jaki rodzaj towarów będzie składowany w magazynie, jakie procesy magazynowe będą realizowane w zakładzie oraz jakie będzie natężenie przepływu materiałów i rozmiar zapasów. Na podstawie tych danych przechodzimy do kolejnego kroku w procesie projektowania magazynu, czyli do analizy składowanych towarów.

W zależności od potrzeb klienta i posiadanych przez niego danych, w skład takiej analizy może wchodzić analiza towarów, poziomy bezpieczeństwa oraz wyznaczenie stref magazynowych.

Analiza towarów polega na określeniu właściwości składowanych materiałów i podzieleniu ich na grupy towarowe. Następnie należy je rozlokować w strefach funkcjonalnych. Na samym końcu wylicza się natężenie przepływu ładunków na wejściu i wyjściu, przy dostawach i wysyłkach.

Dla poszczególnych grup asortymentowych należy wyliczyć bezpieczne poziomy zapasów. Dokonuje się tego na podstawie analizy natężenia przepływu materiałów oraz na podstawie metod statystycznych. W tym przypadku bardzo istotne jest przeznaczenie zapasów i szybkość ich obrotu.

Bardzo ważne jest by wszystkie drogi transportowe w magazynie były zoptymalizowane i dlatego tak ważne jest wyznaczenie stref magazynowych, obliczenie ich wielkości i odpowiednie umieszczenie na planie magazynu.

Trzecim krokiem w przygotowaniu projektu logistycznego magazynu jest określenie wyposażenia magazynowego i jego specyfikacji technicznej. Jest to tak zwany projekt aranżacyjny, w którego skład wchodzą:

  • systemy składowania – polegają na optymalizacji powierzchni składowania przy wykorzystaniu takich elementów jak: podesty magazynowe, regały paletowe, regały wspornikowe,
  • systemy transportu – dobór odpowiedniego systemu transportu korzystnie wpływa na usprawnienie procesu transportu oraz na bezpieczeństwo pracowników i towaru,
  • obsługa materiałów – są to wszystkie urządzenia, które realizują operacje magazynowe i wchodzą w skład automatycznego systemu magazynowania: owijarki, paskarki, drukarki. Dobór odpowiednich urządzeń pozwala obniżyć koszty stałe i zwiększyć efektywność magazynu.
  • systemy automatyki – umożliwiają zarządzanie transportem, buforowaniem i sortowaniem.

Ostatnim etapem przygotowania projektu jest określenie dodatkowych opcji. Można poszerzyć podstawową wersję projektu o wytyczne do projektu WMS, czyli systemu informatycznego, dzięki któremu można zarządzać magazynem lub przygotować projekt architektoniczny i plan zagospodarowania terenu inwestycyjnego. W skład takiego projektu mogą wchodzić plany: warunków ochrony pożarowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych czy centralnego ogrzewania.

Przygotowanie szczegółowego projektu magazynu daje same korzyści. Przede wszystkim znacznie skraca się czas procesu inwestycyjnego oraz redukują się łączne koszty inwestycji i eksploatacji magazynu. Profesjonalnie przygotowany projekt magazynu wpływa też korzystnie na bezpieczeństwo pracy i lepszą organizację czasu pracy pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *