Bezpieczeństwo na hali magazynowej

Według najbardziej popularnej definicji magazyn wysokiego składowania to zamknięte obiekty, charakteryzuje się specyficznymi własnościami regałów. Są one nie tylko miejscem przechowywania magazynowanych artykułów, ale stanowią również konstrukcję nośną całego budynku. Dach i ściany stanowią jedynie element obudowy. Obiekty tego typu mają zazwyczaj kilkanaście metrów wysokości. Potocznie uznaje się, że obiekt w wysokości co najmniej 7 metrów jest uznawany za magazyn wysokiego składowania.
Osoby pracujące na halach magazynowych powinny restrykcyjnie stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika tego typu miejsc powoduje spore ryzyko powstania niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacji. O przepisach BHP należy myśleć już w momencie projektowania  budynków magazynowych. Niewłaściwie rozplanowane elementy magazynu, źle rozmieszczone regały, zbyt wąskie alejki, nieodpowiedniej wysokości podesty magazynowe, niewłaściwe oświetlenie oraz wiele innych błędów projektowych i budowlanych może stać się przyczyną złego funkcjonowania obiektu. Magazyn wysokiego składowania powinien być miejscem, który zapewnia bezpieczną, sprawną i komfortową pracę.
Bardzo istotna kwestią jest, by magazyn wysokiego składowania był odpowiednio oznaczony. Najważniejsze aby wszystkie osoby przebywające w każdej części budynku miały łatwy dostęp do wyjść ewakuacyjnych. Trzeba również pamiętać o dostosowaniu budynku, do specyfiki składowanych materiałów. Zadbać o to by antresole magazynowe były właściwie zaprojektowane. Należy wyposażyć magazyn we właściwe rampy i schody. Jednak przede wszystkim pamiętajmy, że wszelkie zasady BHP na nic się zdadzą, jeśli nie zadbamy o profesjonalne przeszkolenie pracowników i przekonanie ich do właściwych, bezpiecznych nawyków pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *